TigerPump

 
 
จุดคุ้มทุนของตู้น้ำมันหยอดเหรียญและสอดธนบัตร
จากที่ได้วิเคราะห์งบประมาณรายได้เบื้องต้น คือ การขายน้ำมันหลอดในปัจจุบัน
กับการที่ได้ทดลองขายจริง และ ทำการประเมินการขายขั้นต่ำของยอดขาย
( สถานที่ทดลองต้องมีความถี่จริง ) คือ
- ประมาณยอดขายต่อวัน คือ 100-200 ลิตรต่อวัน 
- ประมาณกำไรจากต่อลิตรคือ 5 บาทต่อลิตร 
- ประมาณกำไร ต่อวัน 200 X 5 บาท ประมาณ 1,000 บาทต่อวัน 
- ประมาณกำไร ต่อเดือน 1,000 X 30 วัน ประมาณ 30,000 บาทต่อเดือน
หมายเหตุ ( เช่น ราคาหน้าปั๊ม 25 บาท ราคาขายคือ 30 บาท ) เป็นการบวกจากราคาหน้าปั๊มทั่วไป
เหมือนกับปั๊มหลอดแก้วมือหมุนทั่วไปราคาน้ำมัน ปัจจุบันเป็นราคาลอยตัว ตั้งแต่ปี 2545
ถ้าขายได้ 100 ลิตร ต่อ วัน กำไรส่วนต่าง 5 บาท ต่อ ลิตร 
- รุ่นเล็ก 3 เดือนคืนทุน 
- รุ่นกลาง 5 เดือนคืนทุน 
ถ้าขายได้ 200 ลิตร ต่อ วัน กำไรส่วนต่าง 5 บาท ต่อ ลิตร 
- รุ่นเล็ก 1.5 เดือนคืนทุน 
- รุ่นกลาง 2.2 เดือน สามารถคืนทุนได้ 
(ระยะเวลาการคืนทุน และรายได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้บริการด้วย)
ดังนั้น จุดคุ้มทุนจึงอยู่ที่ประมาณ 2.2 - 6 เดือน เทียบจากอัตราการขายน้ำมัน
โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 100-200 ลิตร/วัน ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ Tiger Pump การลงทุนที่คุณไม่ควรพลาด

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
062651